Hyvinvoiva tiimi

Hyödynnä tiimisi vahvuudet ja opi luomaan hyvä toimintakulttuuri!

Miten luodaan tiimiin hyvä toimintakulttuuri, joka kannustaa tiimin jäseniä tuomaan osaamisensa parhaiten esille? Miten hyödynnetään tiimin jäsenten erilaisia vahvuuksia?

Urheilumaailman malli toimii työelämässäkin: ”Kun pelaaja kykenee hyödyttämään joukkuettaan, toimimaan yhteisen päämäärän mukaisesti ja auttamaan koko yhteisöä voittamaan, hän on käytännössä tehnyt kaiken voitavansa. Tämä edellyttää totaalista sitoutumista sekä kykyä ja valmiutta sopivasti alistua yhteisen hyvän nimissä. On kaunista katseltavaa, kun koko joukkue onnistuu maksimoimaan potentiaalinsa. Jos pelaaja saa vierellään pelaavat onnistumaan, ollaan toimivan yhteistyön ytimessä. Tällöin on nautinnollista sekä hyökätä että puolustaa.” Mitri Pakkanen, Urheilulehti 27/2017

Päivässä käsitellään mm. seuraavia teemoja

  • työhyvinvoinnin osatekijät
  • toimivan keskustelu- ja palautekulttuurin luominen
  • oma rooli tiimin jäsenenä – omien toimintatapojen arviointia
  • kaverin kannustaminen
  • kuormitustilanteet työssä – miten käsittelen stressitilanteita?
  • omasta hyvinvoinnista huolehtiminen - palautuminen

Päivän teemat tukevat sekä esimiesten että tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.