Ketterä kehittäminen asiakaslähtöisesti

Kilpailukyky kasvuun asiakaslähtöisellä kehittämisellä!

Oletko kiinnostunut vahvistamaan osaamistasi asiakastyössä? Ovatko yrityksesi tuotteet ja palvelut kilpailukykyisiä? Miten voit vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen?

Koulutus sopii yrittäjille, tuotteiden ja palvelujen kehittäjille, esimiehille ja kaupan alan ammattilaisille. Saat valmiuksia asiakastarpeeseen pohjautuvien tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Opit tunnistamaan kilpailuedun, kehittämään ketterästi ja hyödyntämään digitaalisuutta. Koulutuksen aikana toteutetaan yrityksen tarpeista lähtevä kehitysprojekti, jonka tulokset on heti hyödynnettävissä. Kehitysprojektiin saat henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta koulutuksen aikana. Saat käyttöösi myös hyödyllisiä soveltamisen työkaluja ja menetelmiä, kuten:

  • business model canvas
  • tuotteistamisen ABC
  • johtamis- ja yhteistyötaitojen arviointimenetelmä
  • talouden ja kannattavuuden simulointimalli
  • myynti- ja markkinointisuunnitelma
  • toiminnan suunnittelun työkirja.

Koulutusohjelma sisältää starttipäivän ja 10 asiantuntijakoulutuspäivää sekä opiskelijakohtaisen opiskelun ja kehittämistyön ohjauksen. Koulutuksen alussa kartoitamme osallistujan kehittymistarpeet ja räätälöimme hänelle sopivan kehittymispolun. Kouluttajina toimivat omien alojensa kokeneet asiantuntijat.

Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa valitsemansa tutkinnon:

Koulutusohjelman tutkinnot kuuluvat virallisiin ammatillisiin tutkintoihin, joten opiskelu on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Tällöin koulutus on maksuton  osallistujalle ja työnantajalle.