Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Lisää tulosta osaavalla esimiestyöllä

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa myynnin, asiakaspalvelun, esimiestyöskentelyn ja myynnin johtamisen osaamistasi. Koulutukseen osallistumalla lisäät työsi tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta, kehität omaa ammatillista identiteettiäsi ja vahvistat motivaatiotasi omassa työssäsi kehittymiseen. Koulutuspäivillä saat uusia näkökulmia työhösi ja pääset verkostoitumaan muiden alan osaajien kanssa.

Koulutus valmistaa suorittamaan kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon. Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti alan esimiestehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Tutkinnon suorittamisesta saatava tutkintotodistus on virallinen osoitus osaamisestasi, mikä vahvistaa asemaasi työelämässä.

Koulutus ja tutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii esim. vähittäiskaupassa oman yksikkönsä tai osastonsa esimiehenä. Hän vastaa yksikkönsä toiminnasta ja taloudellisesta kannattavuudesta sekä osallistuu liiketoiminnan suunnitteluun yhdessä esimiehensä kanssa. Koulutus ja tutkinto soveltuvat myös muiden toimialojen esimiehille sekä vastuullisissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on työpaikka edellä kuvatun kaltaisissa tehtävissä.

Lisätietoja

Valmistava koulutus ja tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta sisältäen noin 10 koulutuspäivää. Koulutukseen osallistutaan oman työn ohessa. Koulutuspäivien välillä tehdään omaan työhön liittyviä tehtäviä verkko-oppimisympäristössä ja kehitetään omaa osaamista työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla. Koulutuksen aluksi kartoitetaan osallistujan osaaminen ja ohjelma räätälöidään vastaamaan juuri hänen kehittymistarpeitaan.

 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 1 500 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.