Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Järjestön palvelumuotoilu

Allianssin, SOSTEn, Suomen Olympiakomitean ja Kepan jäsenille

Allianssi, SOSTE, Suomen Olympiakomitea ja Kepa ovat yhteistyössä Rastorin kanssa suunnitelleet jäsenilleen Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Järjestön palvelumuotoilu –koulutusohjelman.

Koulutus on tarkoitettu järjestössä liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville esimiehille sekä järjestössä tuote- tai palvelukehitystehtävissä toimiville. Opiskelun aikana osallistuja soveltaa opittuja asioita järjestön tuotteen tai palvelun kehityshankkeeseen. 

Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu tapahtuu työn ohessa. Koulutuksessa yhdistetään teoriaopetus ja omassa työssä tapahtuva oppiminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Painopiste on työssäoppimisessa ja osallistuminen edellyttää koulutukseen soveltuvaa työpaikkaa järjestössä. Samalla voit suorittaa arvostetun Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Osallistumalla koulutukseen saat uutta osaamista palvelumuotoiluun ja sen systemaattiseen kehittämiseen sekä miten palvelu muotoillaan ideasta asiakkaalle merkitykselliseksi palveluksi. Opit lisää myös palvelumuotoilu- ja Lean -työkalujen hyödyntämisestä arvoehdotuksen luonnissa sekä käytännön työkalujen käytöstä asiakasymmärryksen kehittämiseksi. Ennen kaikkea luot uutta kiinnostavaa ja kannattavaa järjestötoimintaa. Tuote-/palvelukehityksen kohteena koulutuksen aikana voivat olla esimerkiksi uudet palvelut, palvelutuotteet (palvelun tuotteistaminen), digitaaliset palvelut, järjestön tarjoama (tuote-/palvelukokonaisuudet), palvelumuotoilu tai palveluprosessien kehittäminen.

Ohjelma sisältää laajimmillaan 12 vuorovaikutteista, järjestöalan asiantuntijoiden vetämää koulutuspäivää sekä omaan työhön ja järjestöön liittyviä kehittämistehtäviä. Koulutusohjelman kokonaiskesto on noin vuoden.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on 1 590 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.
Tee hyvä päätös sekä järjestösi, että oman osaamisesi kehittämisen kannalta ja ilmoittaudu mukaan.

Lisätiedot: 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Järjestön palvelumuotoilu