Järjestöjohtamisen koulutusohjelma Allianssin, Kepan, SOSTEn ja Suomen Olympiakomitean jäsenille

Johtamisen erikoisammattitutkinto – Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Järjestöjohtamisen koulutusohjelma antaa sinulle eturivin paikan johtamisosaamisesi ajantasaistamiseen ja kehittämiseen. Kasvatat taitoja, joilla vastaat toimintakentän muuttumiseen ja vaatimustason kasvuun. Saat arvokkaita taitoja päivittäisen johtamistyöhön ja henkilöstön tukemiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia muiden järjestötoimijoiden kanssa.

Järjestöjohtamisen koulutusohjelma on tarkoitettu Allianssin, Kepan, SOSTEn ja Suomen Olympiakomitean jäsenille.

Koulutuksesta saat uutta osaamista:
  • Kehittää järjestön toimintaa tavoitteellisesti
  • Omien johtamisvalmiuksien parantamiseen
  • Jäsentoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen
  • Verkostojen hallintaan
  • Järjestöviestintään
  • Talouden johtamiseen järjestössä
  • Muutoksen johtamiseen
  • Valmentavaan johtamiseen, työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen
  • Kehittämisprojektien suunnitteluun ja johtamiseen
Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus sopii sinulle, joka olet jo kartuttanut johtamiskokemustasi ja haluat kehittää monialaista johtamisosaamistasi uudelle tasolle. Koulutuksen aikana suoritat joko johtamisen erikoisammattitutkinnon tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Johtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu yksikön tai vastuualueen toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaaville. Tutkinto soveltuu esimerkiksi järjestön päälliköille ja asiantuntijoille.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu pienten ja keskisuurten organisaatioiden johtotehtävissä toimiville. Tutkinto soveltuu esimerkiksi järjestön toiminnanjohtajille, pääsihteereille ja johtoryhmän jäsenille.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 1 500 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 960 €.
Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti.

Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Lisätietoja

Koulutus muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää laajimmillaan 11 lähikoulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin vuoden ajalle.

Koulutus toteutetaan niin, että se tukee oman järjestön kehittämistä ja tieto on sovellettavissa käytäntöön omassa järjestön johtamistehtävässä. Koulutus tarjoaa myös erittäin hyvän verkostoitumismahdollisuuden muiden järjestökentän toimijoiden kanssa.

Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan jokaisen osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan yhdessä henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaamisesi ja sen pohjalta määritellään koulutuksen laajuus sekä se, miten suoritat tutkinnon.

Syöpäsäätiön Asta Merenmies kertoo videolla kokemuksiaan Varainhankinnan koulutuksestamme ja sen hyödyistä järjestöille.

 

Järjestöjohtamisen koulutsohjelma -esite