Kirjoita käsin, kuuntele podcasteja tai käy vaikka museossa – tätä on verkko-opiskeleminen vuonna 2018

15.11.2018 | Maiju Salonen

Innostavaa, monipuolista, oppimista tukevaa ja tämän päivän digitaalisia ratkaisuja hyödyntävää? Tätähän sitä toivoisi kun ilmoittautuu verkkokurssille.

Ystäväni kertoi aloittavansa verkko-opintokokonaisuuden avoimessa yliopistossa. Koska aihepiiri oli itselleni tuttu, kysyin, mitä kirjoja heillä on kurssilla käytössä. "Ne on verkko-opintoja, ei siellä tarvita kirjoja", ystäväni vastasi. Tarkistuksen jälkeen totesimme, että kurssia varten tuli hankkia neljä perinteistä, paperista kurssikirjaa, vaikkakin se sisälsi myös pitkiä luentotallenteita verkossa.

Tilanne kuvastaa tämän päivän verkko-opiskelujen osalta ainakin kahta asiaa: ensinnäkin verkkokursseja on tarjolla hyvin erilaisia ja erilaatuisia – sekä samanlaisia kuin oli tarjolla jo 2000-luvun alussa että kokonaisuuksia, jotka hyödyntävät nykyaikaisia, monipuolisia teknologisia ratkaisuja. Toiseksi eri ihmisillä on hyvin erilaiset käsitykset siitä, mitä verkko-opinnoilla tarkoitetaan. Monellakaan ei ole vielä kokemusta siitä, millaisia laadukkaat, monipuoliset, innostavat ja aidosti oppimista edistävät verkko-opinnot ovat.

Verkko-opiskelijaa ei saa jättää ilman palautetta

Onneksi ollaan tultu kauas niistä ajoista kun verkossa opiskeleminen tarkoitti useiden tuntien mittaisten, toisinaan hyvin heikkolaatuistenkin, luentotallenteiden katsomista. Laadukkaat verkkokurssit rakentuvat opiskelijan oppimisprosessin näkökulmasta, eivät opettaja- tai sisältökeskeisesti. Koulutusvideot eivät enää ole mitä tahansa videointeja vaan juuri verkko-opiskeluun suunniteltuja, korkeintaan muutaman minuutin kokonaisuuksia. Oppimistehtävät ovat vuorovaikutteisia ja opiskelijan on mahdollista saada palautetta reaaliaikaisesti tehtävää suorittaessaan.

Mikro-oppimista kursseilla edustavat podcastit, joita opiskelija voi kuunnella vaikka matkalla töihin. Samanaikaisesti verkossa tapahtuvaa oppimista tukevat webinaarit ja virtuaaliluokassa työskentely – virtuaalisissa pienryhmätiloissa myös pienryhmätoiminta on mahdollista.

Verkossa opiskeltaessa ohjauksen ja palautteen saamisen merkitys korostuu entisestään, jottei opiskelija jää oppimisprosessinsa keskellä liian yksin. Kirjallisen viestinnän lisäksi opiskelijan kanssa on mahdollista olla yhteydessä reaaliaikaisesti verkossa tai video- tai äänitallenteen avulla. Keinoja riittää, joten olisi epäreilua jättää opiskelija ilman palautetta, joka haastaa, edesauttaa omaksumista ja herättää uusia ajatuksia.

Verkko ei tarkoita täysin digitaalista

Verkko-opiskelu tarkoittaa toki muutakin kuin omalla tietokoneella työskentelyä. Hyvin suunniteltuihin itsenäisiin verkko-opintoihin sisältyy myös todellisessa elämässä suoritettavia tehtäviä, kuten museokäyntejä tai esimiestehtävien harjoittelua omassa tiimissä.

Käsin kirjoittamisen on uusissa tutkimuksissa todettu edistävän oppimista tehokkaammin kuin pelkästään tietokoneella kirjoittamisen. Perinteisempiä tapoja oppia voidaan tukea kannustamalla opiskelijaa kirjoittamaan käsin omia havaintojaan, muistiinpanoja tai vaikkapa oppimispäiväkirjaa – monipuolisin ja parhaiten oppimista tukeva yhdistelmä voikin löytyä jostain digitaalisen ja paperisen välimaastosta.

Me Rastorissa haluamme edistää laadukasta, vaikuttavaa ja mukaansatempaavaa verkko-oppimista. Suunnittelemme verkkokoulutuksistamme monipuolisia ja valitsemme asiakkaillemme tarkoituksenmukaiset ratkaisut, jotka tukevat oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä verkko-opiskelu on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista, ja mahdollistaa yksilölliset opintopolut samalla tavalla kuin muukin opiskelu – tätä kaikkea kehitämme parhaillaan. Opiskelijan näkökulmasta tämä tulee tarkoittamaan valtakunnallisesti tarjolla olevia verkkokursseja, erilaisten oppijoiden tarpeiden huomioimista ja rikkaita, innostavia oppimiskokemuksia.

Lämpimästi tervetuloa kehittämään osaamista, keskustelemaan ja saamaan palautetta verkossa!

Maiju Salonen

(vanhempainvapaalla) kehityspäällikkö, digitaaliset oppimisratkaisut

Maiju Salonen työskentelee kehityspäällikkönä digitaalisten oppimisratkaisujen parissa. Maiju etsii inspiraatiota podcastien lisäksi koulutuksista, kirjallisuudesta sekä keskusteluista työkavereiden ja läheistensä kanssa.