Valmiimmaksi johtajaksi oppisopimuksella – rehtori osaamistaan kehittämässä

5.11.2018 | Hannu Haataja

Ihmisiä johdettaessa oman persoonan likoon laittaminen johtaa parhaisiin tuloksiin. Johtamista opiskellessani sain huomata, että tämä pätee alasta ja työpaikan koosta riippumatta.

Kun minut valittiin Hailuotoon rehtori-sivistysjohtajan tehtävään, koin, että aiempia työpaikkojani huomattavasti laajemmassa tehtäväkentässä tarvitsisin lisää johtamisosaamista. Esimiehenäni toimiva kunnanjohtaja vinkkasi johtamisen erikoisammattitutkinnosta (JET), jonka itse oli aikoinaan suorittanut, ja kehotti minua ottamaan yhteyttä Rastoriin. Rastorista sainkin heti alusta alkaen asiantuntevaa palvelua, ja onnistuin saamaan oppisopimuspaikan.

Työnantajani Hailuodon kunta suhtautui kouluttautumiseeni erittäin myönteisesti. Kun myöhemmin hakeuduin rehtoriksi Oulun kaupungille, työnantajan vaihtuminen ei ollut este oppisopimuskouluttautumisen jatkamiselle. Sain Rastorista hyvin apua ja ohjeistusta jo solmitun sopimuksen siirtämiseksi toiselle työnantajalle. Myös uusi työnantajani halusi panostaa uuden johtajansa osaamisen kehittämiseen ja piti tärkeänä, että jatkaisin oppisopimuskoulutukseni loppuun.

Kehitin opinnoissa oman työyhteisöni toimintaa

Rastorissa oppisopimuksella opiskellessani suurimpana etuna oli joustava opiskelu: noin kerran kuukaudessa osallistuin lähipäivälle, ja muuna aikana saatoin tehdä opintoja silloin, kun se parhaiten muihin aikatauluihini sopi.

Tein opintoihin liittyvät tehtävät työnantajaa hyödyttävinä projekteina, joten niissä ikään kuin löin kaksi kärpästä yhdellä iskulla: projekteilla ja muilla suorituksilla saatoin johtajana kehittää oman työyhteisöni toimintaa ja samalla osoittaa Rastorin suuntaan, miten opintojen suorittamiseksi olin vaaditut näytöt antanut. Kaikki koulutukseen liittyvät osiot oli aikataulutettu realistisesti ja koko oppisopimuskoulutukseni ajan sain erittäin hyvää ohjausta Rastorilta. Puolitoista vuotta kestänyt JET-koulutukseni päättyi tutkinnon suorittamiseen.

Ihmisten johtaminen on tieteen ja taiteen yhdistelmä

Oma kokemukseni oppisopimuksella kouluttautumisesta on ehdottoman myönteinen. Parhaimpina puolina opiskelun joustavan rytmittämisen lisäksi olivat erittäin ammattitaitoiset, työelämästä ”lainatut” kouluttajat, jotka tiesivät omakohtaisen kokemuksen kautta, mistä puhuivat. Myös heidän käyttämänsä oppimateriaalit olivat laadukkaita, ja hyödynsin niitä heti omalla työpaikallani.

Toinen merkittävä oppisopimuskoulutuksen anti olivat vertaisopiskelijat: julkisen opetusalan edustajana oli erittäin kiintoisaa kuulla erilaisten ammattialojen ja yksityisten yritysten johtajakoulutettavien kokemuksista ja käydä keskustelua heidän kanssaan. Oma kokemukseni olikin, että johtamisessa ollaan alasta ja työpaikan koosta riippumatta pitkälti samojen kysymysten äärellä. Yhdistävä tekijä on ihmisten johtaminen, joka vaikuttaa alasta riippumatta olevan tieteen ja taiteen yhdistelmä, jossa oman, aidon persoonan – olivatpa omat ominaisuudet ja taipumukset millaiset tahansa – likoon laittaminen johtaa parhaimpiin tuloksiin.

Kehityn johtajana, koska mielenvire on oppimiselle myönteinen

Tämän hetken työelämän vaatimuspuheessa korostuvat elinikäisen oppimisen taidot. Itse koin oppisopimuskoulutuksen yhdeksi antoisaksi välivaiheeksi omalla ammattitaidon kehittämispolullani, ja henkilökohtaisesti minulle oli erittäin hyödyllistä saada johtamisoppia heti urani alkupuolella. Koulutuksessa onnistuttiin nivomaan tieto, käytäntö ja vertaisten kanssa vuoropuhelu yhteen, ja mahdollisesti itse olin oppijana myös sopivasti kypsä osallistumaan tämänkaltaiseen koulutukseen.

Elinikäinen oppiminen voi kuulostaa ajatuksena ensituntumalla liian laajalta, mutta itse olen palastellut sen seuraavasti: jos itse tietoisesti ylläpidän ja ruokin oppimiselle – jota tapahtuu paitsi oppisopimuskoulutuksessa, myös mitä suurimmassa määrin työssä, vertaisten joukossa ja varsinkin työn erilaisissa haastavissa tilanteissa – myönteistä mielenvirettä, ja pyrin pois ”olen jo valmis enkä enempää osaamista tarvitse” -ajattelusta, uskon kehittyväni aina vain valmiimmaksi johtajaksi koko urani ajan. Suosittelen oppisopimuksella kouluttautumista kaikille oman osaamisensa joustavasta, oppijalähtöisestä ja omaan työhön sitoutuvasta kehittämisestä kiinnostuneille!

Hannu Haataja

rehtori, Oulun kaupunki

Hannu Haataja on Rastorin ehdokas vuoden oppisopimusopiskelijaksi. Hannu työskentelee Oulun kaupungilla rehtorina ja suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuksella keväällä 2018. Vuoden oppisopimusopiskelijan, -työnantajan, -työpaikkaohjaajan sekä yrittäjä-oppisopimusopiskelijan valitsee Suomen oppisopimusosaajat ry (Opso ry) koulutuksen järjestäjien ehdotusten joukosta.