Ostaminen muuttuu, osaammeko varautua muutokseen?

29.11.2017 | Marko Rautjoki

Ostajan työ on arvokasta. Jokainen säästetty euro hankintahinnassa näkyy suoraan tuloksessa. Myynti tekee firman tuloksen. Tuttuja fraaseja, mutta miten ne näkyvät käytännössä? Asia ole ihan näin yksinkertainen. Muuttuvia kuluja pitää ennakoida, jotta pysytään budjetissa. Myyjä on syönyt ostajan hankkiman katteen tuoteryhmästä antamalla ylimääräisen alennuksen asiakkaalle. Ostaja on saanut suuren tavaraerän edullisesti, ongelma on vain siinä, ettei tilaa ole varastossa. Tavaraa joudutaan varastoimaan vuokratiloissa ja sitä joudutaan siirtämään paikasta toiseen – jokainen transaktio tuo ylimääräisiä kustannuksia. Ihmiset ovat tehneet päätöksiä parhaiksi katsomallaan tavalla, joiden he uskoivat olevan hyviä ratkaisuita. Varmasti olivatkin siinä kontekstissa, jossa he päätöksiä tekivät, heiltä vain unohtui tarkastella koko toimitusketjua.

Keinoäly korvaa ihmisen rutiinityössä

Olen kuullut lukuisia kertoja edellä mainittuja asioita asiakkaan kanssa käydyissä keskusteluissa. Ostaminen ja myyminen ovat taitoja, joita tulee kehittää. Näissä tehdyt ratkaisut vaikuttavat merkittävästi toimitusketjun muihin lenkkeihin. Ostaminen ja myynti ovat ihmisten kanssa kommunikointia, jossa asioista neuvotellaan ja sovitaan. Kuinka kauan? Digitaalinen kehitys tuo tullessaan uusia työkaluja ja menetelmiä työn kehittämiseksi. Sähköiset ratkaisut tuovat ennen pitkää keinoälyn osittain korvaamaan ihmisen työpanosta. Kuinka pitkälle keinoäly on viisasta kehittää ostamisen ja myynnin maailmassa? Mielestäni operatiivisen ostamisen rutiineita on jopa järkevä automatisoida ja satsata ihmisen työpanosta toimitusketjun kehittämiseen. Hankintapäätökset neuvotellaan kuitenkin vielä ihmisten kesken. Kommunikointi on edelleen tärkeä osa niin ostajan kuin myyjänkin työtä.

Varaudu muutokseen…

Digitalisaatio muuttaa työnkuvaamme lähitulevaisuudessa merkittävästi. Meidän tulee jo nyt varautua muutokseen kehittämällä prosesseja entistä tehokkaammiksi. Hallitsemme oman hankintaketjun ja osaamme pitää huolta asiakkaistamme. Mutta miten on sisäisten prosessien osalta? Kommunikoimmeko eri toimijoiden välillä riittävästi vai unohdammeko kommunikoinnin? Ymmärrämmekö oman työn vaikutukset sisäisessä toimitusketjussa?

…kehittämällä itseäsi

Meidän tulee kehittää ihmisten osaamista, jotta meillä on riittävästi työkaluja tulevaisuuden haasteisiin. Keinoäly tulee korvaamaan osan työtehtävistämme. Ihmisen tehtävä on asettaa keinoälylle rajat ja tehdä itse tarvittavat päätökset. Päätösten pohjalla on oltava riittävä osaaminen, muutoin keinoäly korvaa meidät kokonaan. Jos emme nyt varaudu tulevaan, niin kehitys ajaa meistä ohi. Onko meillä varaa olla kehittämättä itseämme?

Hankinta- ja ostotoiminnan osaamista parannat palvelulogistiikan ammattitutkinnolla >>

Marko Rautjoki

koulutusasiantuntija

Kirjoittaja on moottoripyöräilevä eri palloilulajien aktiivinen harrastaja, joka yrittää ymmärtää alati muuttuvaa työympäristöä ja muuttua siinä mukana.