”Bling” – yhteistyömahdollisuusko siellä kilahti?

23.3.2018 | Heidi Kemppainen

”Bling”, ja taas tuli kaveripyyntö Facebookiin. Hyväksynkö hänet kaverikseni vai en? Tunnenko hänet niin hyvin, että kadullakin tunnistan hänet? Vai haluanko kasvattaa vain kaverilistaani mahdollisen verkostoitumisen ja yhteistyön toivossa, vaikka en edes oikeassa elämässä tunnistaisi häntä. Jos en hyväksy kaveripyyntöä, niin jätänkö verkostoitumisen sekä sitä kautta yhteistyömahdollisuuden väliin? Nii-in… Me voimme verkostoitua monella eri tavalla ja rakentaa sitä kautta hyvää yhteistyötä mahdollisesti myös liike-elämässä. Digitaalisen maailman erilaisista sähköisistä verkostoitumiskanavista huolimatta, emme voi todellakaan unohtaa kasvotusten tapahtuvia verkostoitumismahdollisuuksia. Digitaaliset verkostoitumisalustat tarjoavat hyviä ja nopeita uusia väyliä verkostoitua sekä aukaista portteja, mutta kasvotusten tai muuten tarkemmin tapahtuvia yhteydenottoja ne eivät mielestäni täysin korvaa.

Millaisia helmiä oma verkostosi voi tarjota?

Meidän olisi joskus hyvä pysähtyä miettimään millaisia verkostoja meillä on ja miten me voimme hyödyntää niitä työelämässä tai yrittäjänä toimiessamme. Ketkä ovat sellaisia henkilöitä tai muita tahoja, joiden kanssa voimme tehdä suoraan bisnestä? Löytyykö sellaisia yhteistyömahdollisuuksia, joista myös asiakas hyötyy enemmän? Käytän yksinkertaisena esimerkkinä ohjelmapalveluyrityksiä, joista toinen tarjoaa esimerkiksi mönkijällä ajelua ja toinen kiipeilyä. Polttariporukka haluaa molempia aktiviteettejä polttaripäivään. Tekemällä yhteistyötä ja tarjoamalla yhdessä tällaisen combon kaikki hyötyvät ja tärkeintä on, että asiakas saa haluamansa!

Tänä päivänä menestyäkseen liike-elämässä on kyettävä tekemään yhteistyötä ennakkoluulottomasti erilaisten tahojen kanssa. Niin asiakkaiden, kumppaneiden, työkavereiden kuin mahdollisten kilpailijoidenkin kanssa. Useat meistä pitävät itseään hyvinä verkostoitujina sekä yhteistyön luojina. Mikäli haluamme päästä tästä varmuuteen, pitää asiaa kysyä niiltä joiden kanssa oikeasti toimimme. He ovat parhaita antamaan palautetta. Meillä jokaisella, niin yksilöinä, yrityksillä kuin muillakin organisaatioilla on vahvuutemme sekä kehittämistarpeemme. Tärkeää on keskittyä tekemään sitä missä olemme parhaita, sekä verkostoitumaan sellaisten tahojen kanssa, joiden kanssa voimme kehittää omaa osaamistamme sekä tuotteitamme ja palveluitamme entistä paremmiksi sekä myymään niitä. Tästä kyllä puhutaan ja kirjoitetaan paljon etenkin erilaisissa yrittäjyyden, johtamisen sekä liike-elämän yhteyksissä, mutta aito käytäntöön vieminen on joskus hankalaa. Se vaatii eri osapuolilta luottamusta, tiedon- ja osaamisen jakamista, kenties luopumistakin sekä sopivien henkilöiden ja muiden tahojen aitoa ja pitkäjänteistä sitoutumista. Kuten totesinkin jo, niin nämä eivät tapahdu välttämättä aivan helposti. Tärkeää on kuitenkin pyrkiä luomaan hyviä verkostoja, joiden kautta voi syntyä aitoa yhteistyötä, jonka lopputuloksena me kaikki ja asiakkaamme hyödymme. Mikä on sinun seuraava konkreettinen toimenpiteesi lähteä luomaan verkostosi kanssa yhteistyötä?

Heidi Kemppainen

asiakasratkaisupäällikkö

Kirjoittaja toimii vapaa-ajallaan useassa eri järjestössä. Heidillä on erilaisia verkostoja paikallisen tason toimijoista valtakunnan tason toimijoihin sekä päättäjiin. Verkostojensa kautta hän on myös rakentanut luottamuksellisia asiakas- ja yhteistyösuhteita.