Esimies-PRO

Työkaluja arjen työhön sekä esimiestehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen!

Organisaation tavoitteet saavutetaan ihmisten avulla. Lukuisissa eri keskusteluissa nousee entistä enemmän esille lähiesimiehen tärkeä rooli työyhteisössä.

Esimiehen toiminta vaikuttaa suoraan työn sujuvuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnan tuloksiin.
Esimies–Pro -valmennusohjelman painopisteinä ovat esimiestyön kokonaiskuvan hahmottaminen sekä arjen esimiestyössä toimiminen.

Valmennusohjelma antaa työkaluja arjen työhön sekä valmiuksia esimiestyön menestyksekkääseen hoitamiseen työelämän jatkuvassa muutoksessa. Oman toiminnan arvioinneissa käytämme työkaluna DiSC-analyysia. Työhyvinvoinnin valmennuspäivään sisältyy Työhyvinvointikorttikoulutus.

  • Toteutamme Esimies-Pro –valmennusohjelmia organisaatiokohtaisesti räätälöitynä.
  • Organisaation strategisiin ja muihin tavoitteisiin perustuva esimiestyön kehittämisohjelma tukee halutun johtamismallin käytäntöön vientiä työyhteisön arjessa.
  • Valmennusohjelma voidaan integroida organisaatiossa meneillään oleviin kehityshankkeisiin, joiden puitteissa esimies voi testata ja hyödyntää valmennuksen oppeja.
  • Osallistuja kehittää omaa organisaatiota kehittämistehtävän avulla.
  • Oma ajattelutyyli ja toimintatapa kehittyvät ja ymmärrys myös tiimin jäsenten rooleista lisääntyy DiSC-analyysin avulla.
  • Esimies saa käytännön työkaluja osaamisen kehittämiseen ja strategiseen esimiestyöhön.
Koulutus sopii erityisesti

Esimies-PRO sopii sinulle, joka olet työskennellyt esimiestehtävissä, tai olet juuri siirtymässä niihin tehtäviin, ja haluat ymmärtää oman esimiestoimintasi merkityksen työyhteisössä.