Työhyvinvoinnin asiantuntija

Työhyvinvointiin panostaminen on investointi, joka vaikuttaa merkittävästi organisaation tuottavuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen.

Parhaimmillaan hyvinvointi näkyy muun muassa korkeana työmotivaationa, innokkuutena kehittää toimintoja ja luoda uusia toimintatapoja sekä organisaation ketteryytenä muutostilanteissa.

Koulutusohjelman tarkoituksena on auttaa osallistujaa ymmärtämään laaja-alaisesti työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita ja niiden keskinäisiä vaikutussuhteita.

Koulutusohjelma soveltuu henkilölle, joka on kiinnostunut työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, ja joka on halukas edistämään työhyvinvointia ja työkykyä parantavia käytänteitä omalla työpaikallaan.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstöhallinnossa, esimiestehtävissä, työterveyshuollon tai työsuojelun rajapinnassa tai muissa työhyvinvointiin tai työterveyteen liittyvissä toimenkuvissa työskenteleville.

Lisätietoja

Koulutusohjelman teemoja ovat muun muassa:

  • työhyvinvoinnin arviointi ja edistäminen työpaikalla
  • työhyvinvoinnin kehittämisen käytännöt
  • työelämän lainsäädännön ja talouden näkökulmat
  • kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on joustava tapa opiskella työn ohessa. Ohjelma koostuu lähipäivistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lisäksi osallistuja laatii omaan organisaatioonsa liittyvän työhyvinvoinnin kehittämishankkeen, jota ohjataan opiskelun edetessä. Valmennusohjelma sisältää viisi valmennuspäivää, sparrausta kehittämishankkeeseen sekä projektien loppukatselmuksen.

Lue myös kouluttajamme Tiina Kestin blogikirjoitus: Työ tekijäänsä kiittää – entä ellei kiitäkään?