Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Ammattitaitoa projektien suunnitteluun ja viestintään

Järjestöjen tarpeisiin räätälöity koulutus antaa osaamista ja menetelmiä systemaattiseen kehitystyöhön

Miten kehitän hyödyllisen idean toteutettavaksi suunnitelmaksi? Millainen kehitystoiminta on aidosti asiakas-, hyöty- ja käyttäjälähtöistä? Miten ohjaan projektin toteuttamista sovittujen tavoitteiden mukaan? Kuinka hankkeen idea, suunnitelma ja hyödyt viestitään rahoittajalle, sidosryhmille ja markkinoille?

Koulutusohjelman kulmakivenä ja kohteena on järjestön, säätiön, osuuskunnan tai yleishyödyllisen yrityksen oma hankeidea, jota osallistuja vie eteenpäin koulutuksen aikana.

Kustannus osallistujalle/työnantajalle on edullinen. Koulutus on mahdollista suorittaa esimerkiksi työsuhteisen oppisopimuskoulutuksena, jolloin maksuosuudeksi jää ainoastaan tutkintomaksu 58 euroa. Koulutuksen muun osuuden maksaa tällöin osallistujan alueen oppisopimustoimisto.

Käytännönläheistä ja tehokasta koulutusta

Koulutuksessa intensiiviset koulutuspäivät, opiskelu verkkoympäristössä ja työssäoppiminen vuorottelevat muodostaen toimivan ja tuottavan kokonaisuuden. Opittuja asioita sovelletaan ideoiden ja hankkeiden suunnitteluun, toteutuksen ohjaukseen ja viestintään jo opintojen aikana. Koulutuksen sisältö voidaan heti hyödyntää organisaation toiminnan kehittämisessä.

Koulutus valmistaa suorittamaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, josta saa virallisen tutkintotodistuksen.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, valtionosuusrahoitteisena tai omakustanteisena.

  • Oppisopimuskoulutuksena kustannus opiskelijalle on tutkintomaksu 58 € (ei alv)
  • Valtionosuusrahoitteisena kustannus opiskelijalle on 1 100 € ja tutkintomaksu 58 € (ei alv)
  • Omakustanteisena hinta on 3 800 € + alv ja tutkintomaksu 58 € (ei alv)

Vähimmäismäärä koulutuksen toteutumiseksi on 15 osallistujaa ja maksimi 26.

Koulutusohjelmasta lisätietoja antavat

Ammattitaitoa projektien suunnitteluun ja viestintään - Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto -esite

Asiakkaat, sidosryhmät ja rahoittajat edellyttävät hankkeiden toteuttajilta entistä parempaa suunnitteluosaamista, projektiohjausta sekä viestintä-, raportointi- ja ideanmyyntitaitoja. Tutustu koulutuksen esitteeseen!