Johtamisen - Yritysjohtamisen koulutusohjelma viestinnän ammattilaisille - ProCom

Johtamisen koulutukset ProCom-ammattilaisille

Rastor toteuttaa yhteistyössä ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n kanssa järjestyksessään jo kuudennen johtamisen koulutusohjelman.

ProComin toteutuksen painopiste on yritysjohtamisessa. Ohjelma antaa uutta nostetta ja virtaa viestinnän johtamiseen monipuolisella, johtamisen nykyhaasteisiin vastaavalla sisällöllä ja henkilökohtaisten tarpeiden huomioimisella.

Johtamisen haasteisiin paneutuva koulutusohjelma antaa uusien ideoiden lisäksi järeän käytännön työkalupakin päivittäiseen työhösi. Kehität johtamisosaamistasi, organisaatiosi/yrityksesi toimintaa ja verkostoidut muiden osallistujien kanssa. Koulutusohjelma sisältää laajimmillaan 11 vuorovaikutteista, huippuasiantuntijoiden vetämää koulutuspäivää, joista kolme muodostaa johtamisviestintämoduulin.

Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus on tarkoitettu johtamistehtävissä toimiville viestinnän ammattilaisille. Voit olla nimikkeeltäsi päällikkö tai johtaja, kriteerinä osallistumiselle on, että vastaat organisaatiosi viestinnän johtamisesta.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus on tarkoitettu pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimiville kokeneille viestintäalan yrittäjille ja johtajille. Voit olla toimitusjohtaja, viestintäjohtaja, johtavassa asemassa oleva viestintäjohtaja, johtavassa asemassa oleva viestintäpäällikkö, kokenut viestintäalan konsultti tai alan yrittäjä. Lisäksi koulutus sopii sinulle, jos toimit johtoryhmän/hallituksen jäsenenä, ja olet kiinnostunut kehittämään edustamasi yrityksen liiketoimintaa ja vahvistamaan viestintäosaamistasi.  

Lisätietoja

Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan yhdessä henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaamisesi ja sen pohjalta määritellään koulutuksen laajuus sekä, miten suoritat tutkinnon.

Koulutukseen sisältyy 3-päiväinen ProCom-moduuli, jonka hinta on 998 euroa + alv 24 %.