Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Palvelutuotteen kehittäminen

Kehity asiantuntijaksi palvelutuotteen muotoilussa ja tuotteistamisessa!

Uusi koulutusohjelmamme antaa vauhtia erityisesti palvelutuotteiden kehittämiseen. Miten myyvä palveluidea syntyy ja kehitetään eteenpäin? Millainen kehitystoiminta on aidosti käyttäjä- ja asiakaslähtöistä? Kuinka tuote saadaan myyntikuntoon ja markkinoille? Koulutus soveltuu palvelutuotteiden lisäksi myös perinteisten tuotteiden kehittäjille!

Koulutusohjelman kulmakivenä on yrityksen oma kehittämisidea, jota osallistuja vie eteenpäin koulutuksen aikana. Kehittämisen kohteena voivat olla tuotteet tai palvelut. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle maksuton. Koulutus valmistaa suorittamaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, josta saa Opetushallituksen myöntämän virallisen tutkintotodistuksen.

Käytännönläheistä koulutusta

Koulutus on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville esimiehille, toimintansa jo käynnistäneille yrittäjille sekä yrityksissä tuote- tai palvelukehitystehtävissä toimiville. Opiskelun aikana osallistuja soveltaa opittuja asioita yrityksen tuotteen tai palvelun kehityshankkeeseen. On tärkeää, että osallistujalla on halu kehittää jotakin uutta tai parempaa. Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu tapahtuu työssä ja työn ohessa. Koulutuksessa yhdistetään teoriaopetus ja omassa työssä tapahtuva oppiminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Opiskelun painopiste on työssäoppimisessa ja osallistuminen edellyttää koulutukseen soveltuvaa työpaikkaa tai yritystoimintaa koko opiskeluajalle.

Tehokasta koulutusta

Koulutuksessa intensiiviset koulutuspäivät, opiskelu verkko-ympäristössä ja työssäoppiminen vuorottelevat. Koulutus nivoutuu tiiviisti yrityksen toimintaan.