Palvelulogistiikan ammattitutkinto - Varastologistiikan osaamisala

Kehity logistiikan ja varastotehtävien laaja-alaiseksi osaajaksi!

Koulutus mahdollistaa henkilöstön kehittymisen logistiikan ja varastotehtävien laaja-alaisiksi osaajiksi. Varastologistiikan osaamisala antaa keskeisten varastotöiden edellyttämän ammattitaidon. Opit hyödyntämään varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita sekä ottamaan varastoinnin huomioon osana yrityksen tilaus-toimitusketjua.

Koulutus on tarkoitettu varasto- tai terminaaliympäristössä työskenteleville. Koulutuksen aikana kartutat tietotaitoasi sekä parannat osaamistasi niin yksittäisten varastotoimintojen kuin koko tilaus-toimitusketjun eri osa-alueilta. Saat lisää ymmärrystä varastoinnin eri kustannustekijöistä sekä niiden vaikutuksesta koko toimitusketjuun.

Sisältö

Koulutus toteutuu joustavasti työn ohessa. Se koostuu kahdesta pakollisesta:

  • Varastotyön tekeminen ja Varastotyön suunnittelu

sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta:

  • Huolinta
  • Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu
  • Operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen
  • Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen
  • Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin
    tai
  • Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa

Koulutus sisältää käytännönläheisiä koulutuspäiviä ja etäopiskelua verkko-oppimisympäristössä. Koulutus valmistaa suorittamaan palvelulogistiikan ammattitutkinnon. Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan yhdessä henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Sen pohjalta
määritellään koulutuksen laajuus ja kesto.

Koulutuspäivät järjestetään osallistujien mukaan joko Espoon, Kuopion, Oulun tai Turun toimipisteessämme. Päiville osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyksien kautta mistä tahansa edellä mainituista toimipisteistämme.

Hinta

Hinta valtion tukemana 600 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! (Oppisopimuskoulutus on osallistujalle edullisin vaihtoehto. Edellyttää työpaikkaa sekä työpaikkakouluttajaa tai yrittäjänä toimimista - paikkoja rajoitetusti.) Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen sekä
suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto - Varastologistiikan osaamisala