Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on paras vaihtoehto, jos haluat suorittaa tutkinnon ja kehittää samalla omaa työtäsi yhdistäen tietopuolisen ja työpaikalla tapahtuvan käytännön oppimisen.

Oppisopimuskoulutus on myös edullista valtion tukemaa aikuiskoulutusta, jota valvoo Opetushallitus. Oppisopimuksella voi Rastorissa suorittaa yli 20 eri ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan ja oppisopimustoimiston yhteistyössä järjestämää koulutusta. Noin 70-80 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa tehtävään nimetty työpaikkaohjaaja/mentor tukee ja ohjaa opiskelijaa. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla Rastorissa (koulutuspäivillä). Koulutuspäivien määrä vaihtelee henkilökohtaisen oppimispolkusi mukaan.

Oppisopimuskoulutukseen voivat hakeutua kaikki yli 15-vuotiaat työssä olevat tai uudet työntekijät sekä yrittäjät. Jokaisen oppisopimusopiskelijan opinto- ja tutkinnon suorittamispolku on yksiköllinen ja oppisopimuksen kesto riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnonsuorittamis suunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisempi osaaminen, motivaatio ja elämäntilanne sekä työnantajan tarpeet. 

Lue lisää sähköisestä kirjastostamme

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on tehokas ja edullinen tapa hankkia tutkintoon valmistava koulutus. Kerron mielelläni lisää.

Selkinen, Marjo
Marjo Selkinen 040 547 4731