Mikä Rastor on

Rastor on ainoa aidosti valtakunnallisesti toimiva koulutus- ja valmennusorganisaatio, jonka tavoitteena on parantaa työelämälähtöisten asiakasratkaisujensa avulla asiakkaan organisaation suorituskykyä. Rastorilla on myös tutkinto-oikeudet lähes 30 ammatti- ja erikoisammattitutkintoon.

Rastor toimii koko Suomen alueella; omat toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kattava yli 300 asiantuntijan muodostama verkostomme varmistaa laadukkaan, työelämälähtöisen ja aina ajan hermolla olevan ammattitaitoisen koulutuksen.

Rastorissa voit suorittaa sekä tutkintoon valmistavaa että ei-tutkintoon johtavaa lisäkoulutusta. Rastorilla on tutkinto-oikeudet lähes 30 ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ja vuosittain tutkinnon suorittaa Rastorissa yli 1000 henkilöä. Rastorin tunnetuin tuote on tekniikan erikoisammattitutkinnon sisältävä Työteknikko-koulutus, jota on toteutettu jo yli 60 vuoden ajan.

Rastor järjestää käytännönläheistä, joustavaa ja räätälöitävää koulutusta, joka suunnitellaan aina opiskelijan ja hänen organisaationsa nykyisten ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Kaiken perustana on henkilökohtaistaminen, jolla varmistetaan juuri oikean tason koulutus ja mahdollinen sopiva tutkinto. Opiskelua suunniteltaessa otetaan huomioon mm. oppimisvalmiudet, työkokemus ja muu aiemmin hankittu osaaminen. Jokaisen opiskelijan opinto- ja tutkinnon suorittamispolku on yksilöllinen ja kesto riippuu mm. aikaisemmasta osaamisesta. Näyttötutkinnossa henkilö osoittaa ammattitaitonsa Opetushallituksen vahvistamien tutkinnonperusteiden mukaisesti ja saa tutkinnon suorittaessaan virallisen tutkintotodistuksen.

 

 

 

 

Hyvät ihmiset muodostavat Rastorin liiketoiminnan ytimen. Yrityksen osaamisverkostoon kuuluu:

  • Yli 70 omaa ammattilaista
  • 300 kotimaista asiantuntijaa
  • Yli 10 yhteistyöoppilaitosta
  • Lukuisia ulkomaisia yhteistyökumppaneita

Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Markinst Oy, jonka omistusosuus yhtiön osakkeista on n. 99,4%. Markinst Oy on Markkinointi-instituutin kannatusyhdistyksen omistama yhtiö.

Vuonna 2016 Rastorin liikevaihto oli n. 9,2 miljoonaa euroa. Koulutuksissa käy vuosittain noin 8000 opiskelijaa.

Lue tästä Rastorin yleisesite verkkoversiona tai lataa esite pdf-tiedostona.

Katso myös videomme mm. työteknikon koulutuksesta, tutkintojen suorittamisesta ja erilaisten oppijoiden hankeprojektista videokanavallamme Youtubessa.

Mikä Rastor on

Ota yhteyttä, olemme sinua varten

Miettinen, Kirsti
Kirsti Miettinen 050 384 1762