Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto - Finanssiala

Tarjoa asiakkaidesi kysyntää vastaavaa palvelua pitämällä asiantuntijuutesi kehityksen aallonharjalla ja kouluttaudu yritysneuvonnan asiantuntijaksi!

Finanssiala muuttuu teknisen kehityksen ja asiakaskäyttäytymisen muutoksen myötä. Tarjoa asiakkaidesi kysyntää vastaavaa palvelua pitämällä asiantuntijuutesi kehityksen aallonharjalla ja kouluttaudu yritysneuvonnan asiantuntijaksi. Koulutuksessa kehität omaa työtäsi sekä organisaation neuvontapalveluita ja saat työkalut tarjota tuotteistettuja asiantuntijapalveluita asiakkaillesi.

Koulutus on tarkoitettu finanssialalla työskenteleville asiantuntijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan yritysneuvonnassa ja yritysneuvontapalvelujen kehittämisessä. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan vahvaa oman toimialan osaamista, kokemusta asiakkuuksien hoitamisesta sekä vankkaa yritys- ja liiketoimintaosaamista.

Sisältö

Koulutuksessa syvennytään mm. seuraaviin aiheisiin:

 • Toimintaympäristön hallinta ja tulevaisuuden haasteet
 • Yritysneuvontaprosessit ja palvelumallit
 • Asiakassuhteen luominen ja hoitaminen
 • Myyntimahdollisuuksien tunnistaminen
 • Palvelukonseptin rakentaminen asiakaslähtöisesti
 • Viestintätaidot ja oman asiantuntijuuden kehittäminen
 • Palvelumuotoilu
 • Yritysneuvontapalveluiden vaatimukset ja hinnoittelu
 • Yritysneuvontapalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi

Opiskelu tapahtuu työn ohessa ja koostuu työelämälähtöisistä koulutuspäivistä, opiskelusta verkko-oppimisympäristössä sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Koulutusohjelma kestää noin 1,5 vuotta ja sisältää 11 vuorovaikutteista koulutuspäivää sekä verkko-opiskelua. Koulutus valmistaa suorittamaan yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon.

Hinta

Tutkintoon valmistavaan koulutukseen on useita eri rahoitusvaihtoehtoja, mm.

 • oppisopimusrahoitus: osallistujalle edullisin vaihtoehto (edellyttää työpaikkaa ja työpaikkakouluttajaa). Paikkoja rajoitetusti!
 • valtionosuusrahoitus: omavastuu 1 500 € (alv 0 %)
 • ilman rahoitusta: 4 000 € (alv 0 %)

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto - Finanssiala