Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto - Business Adviser tilitoimistoille

Miten turvaat toimistosi menestyksen myös jatkossa?

Tilitoimistojen mallit ja sen myötä ansaintalogiikka ovat muutoksessa.

Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat yritysneuvontapalveluja toimintansa kehittämiseksi. Yritysneuvontapalvelut ovatkin erinomainen lisä tilitoimiston palvelutarjontaan. Tilitoimistoille räätälöidyssä Business Adviser -koulutuksessa paneudutaan monipuolisesti yritysneuvonnan sisältöihin ja toimintaympäristöön.

Sisältö

Koulutuksessa syvennytään mm.

  • liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, liiketoiminnan analysointiin ja strategiseen suunnitteluun.
  • palvelujen tuotteistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen kehittämisessä.
  • neuvontapalvelujen kehittämiseen, organisointiin ja tuotteistamiseen.
  • yritysneuvojan asiantuntijuuden kehittämiseen, neuvonnan prosesseihin ja työkaluihin.
  • itsensä johtamiseen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin.
  • asiakassuhteen kehittämiseen ja johtamiseen sekä asiakassuhdeviestintään.
  • yritystoimintaa koskevaan lainsäädäntöön, sopimusoikeuteen ja työlainsäädäntöön.
  • yrityksen operatiiviseen laskentatoimeen, keskeisiin laskelmiin ja tunnuslukuihin.
  • yrityksen rahoitustarpeisiin ja –kanaviin.

Oman työn ohessa suoritettava koulutus koostuu 11 lähiopetuspäivästä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Kouluttajina toimivat omien alojensa kokeneet asiantuntijat, jotka rakentavat koulutuspäivistä käytännönläheisiä kokonaisuuksia. Osana koulutusta osallistujat myös suunnittelevat ja toteuttavat kehittämisprojektin organisaatiossaan. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto - Business Adviser tilitoimistoille -esite