Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Kehitä taitojasi yritysneuvojana – tule opiskelemaan Rastorille!

Suorittamalla yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon kehität omaa työtäsi ja rakennat verkostojasi tutustumalla muihin alan toimijoihin.

Koulutuksessa syvennytään mm. seuraaviin aiheisiin:

  • asiakassuhteen johtaminen ja kehittäminen
  • yritysneuvojan asiantuntijuuden haasteet
  • itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot
  • yrityksen potentiaalin tunnistaminen ja kriittinen arviointi
  • projektijohtaminen
  • rahoitus, verotus, juridiikka sekä immateriaalioikeudet
  • yritysneuvonnan toimintaympäristön hallinta ja työkalut
  • verkostoyhteistyön kehittäminen

Opiskelu tapahtuu työn ohessa ja koostuu työelämälähtöisistä koulutus-  päivistä, työhönsoveltamistehtävistä sekä työssä oppimisesta omalla  työpaikalla. Koulutusohjelma kestää noin 1,5 vuotta ja sisältää 11  vuorovaikutteista koulutuspäivää. Koulutus valmistaa  suorittamaan Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon. Tutkinto suoritetaan yritysneuvojan omissa työtehtävissä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus on tarkoitettu yritysneuvojina työskenteleville, jotka haluavat syventää osaamistaan työnteon ohessa. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan kokonaisnäkemystä yritysneuvonnasta, kokemusta asiakkuuksien hoitamisesta sekä vahvaa yritys- ja liiketoimintaosaamista.