Assistentti-PRO, digiviestijän koulutusohjelma

Assistentin työ on muutospaineiden alla

Digitaalisuuden lisääntyessä assistentilta vaaditaan entistä monipuolisempaa osaamista. Osaatko sovittaa yhteen perinteiset tehtävät ja nykyisin välttämättömät asiantuntijatehtävät mm. digiviestinnän osaajana?

Rastor on kehittänyt yhteistyössä assistenttityön ammattilaisten kanssa Assistentti-PRO -lisäkoulutuksen, jonka avulla vastaat työn muutoshaasteisiin. Autamme sinua kehittämään ammatillista osaamistasi ajankohtaisten teemojen parissa.

Koulutus sisältää viisi koulutuspäivää ja se on kestoltaan noin puoli vuotta. Koulutuksen aikana toteutetaan sekä omaa osaamista että organisaation digiviestintään liittyvää assistenttityötä kehittävä projekti.

Koulutus soveltuu kaikille assistentin tai sihteerin tehtävissä toimiville.