Varastoalan erikoisammattitutkinto

Logistiikan kokonaisvaltainen hallinta on yrityksen toiminnan kannalta entistä keskeisempi kilpailutekijä

Varastoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee sekä varastoprosessin työvaiheet että organisoinnin.

Hänellä on laaja käsitys logistiikan kustannusrakenteesta ja varastotyön laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä omista ja koko työpaikkansa henkilöstön mahdollisuuksista vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.

Koulutus sopii erityisesti varastojen ja terminaalien esimies-, tiiminvetäjä- tai muissa vastuullisissa tehtävissä toimiville tai niihin siirtyville henkilöille.

Lisätietoja

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu sekä lähiopetuspäivistä, etäopiskelusta, että työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Pääset heti opiskelun kuluessa soveltamaan tietoja ja taitoja omaan työhösi.