Tiedolla johtaminen

Yrityksen tahtotilasta käytännön toimenpiteiksi

Mitä on tiedolla johtaminen? Mitä yrityksen tahtotila tarkoittaa? Mikä ero on strategisella ajattelulla ja suunnittelulla?

Tiedolla johtaminen on edellytys yrityksen strategian juurruttamiseksi arkeen.

Koulutuspäivän tavoitteena on kehittää osallistujien strategia-ajattelua sekä oppia ymmärtämään liiketoiminnan syy-seuraussuhteet. Koulutuspäivän aikana osallistujat saavat valmiudet strategian hallitun toteuttamisen toimintamallin rakentamiseksi omassa yrityksessään.

Koulutuspäivän sisältönä on mm. tiedolla johtamisen periaatteet sekä toimintamallit ja mittaristot, jotka ilmentävät strategisen ajattelun ja suunnittelun toteutumista. Koulutuspäivä koostuu lyhyistä strategiaan liittyvistä tietoiskuista ja käytännön tekemisestä.

Koulutuspäivä sopii yritysten strategiatyöskentelystä vastaaville henkilöille (ylin/keskijohto ja asiantuntijat). Osallistujilla on perustiedot strategiatyöskentelystä.

Koulutuspäivän hinta on 390 euroa + alv 24 %.