Aito asiakaslähtöisyys

Vaikuta tehokkaasti ostopäätökseen

Tiedätkö miten ja missä asiakas tekee ostopäätöksensä? Tunnistatko potentiaalisen asiakkaan? Käytkö dialogia asiakkaasi kanssa?

Digitaalisuus on mahdollistanut sekä asiakkaalle että organisaatioille uudenlaisen kohtaamisen. Samanaikaisesti tähän liittyy myös molemminpuolisia odotuksia ja haasteita. Kilpailutilanteessa erottautuminen on entistä vaikeampaa. Asiakkuuksien kehittäminen edellyttää oman asiakastiedon parasta mahdollista hyödyntämistä, jatkuvaa kehittämistä ja vaikutusten aktiivista seurantaa.

Koulutuspäivän tavoitteena on luoda ymmärrys asiakkaan ostoprosessista sekä keinoista, joilla pystymme vaikuttamaan asiakkaan käyttäytymiseen tehokkaimmin digiaalisissa kanavissa. Koulutuspäivä on käytännönläheinen ja antaa osallistujille uusia ajatuksia asiakkuustyökalujen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Päivän aikana opit ymmärtämään paremmin sosiaalista mediaa asiakkuuksien johtamisen strategisena välineenä.

Koulutuspäivä soveltuu yrittäjille, johtajille, päälliköille ja kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan asiakkuuksista sekä niiden roolista organisaation päivittäisessä toiminnassa.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 390 € + alv 24 %.