Työkykyvalmentaja

Vahvistaa osaamista, joka tuo organisaatiolle lisää työkykyisiä päiviä ja tuottavuutta!

Työkykyvalmentaja on omassa organisaatiossaan erityinen työelämän, kuntoutuksen ja palvelujärjestelmän osaaja, joka työskentelee osatyökykyisten ja työssä selviytymiseen tukea tarvitsevien henkilöiden parissa.

Työkykyvalmentajan valmennusohjelma antaa valmiudet käynnistää tai edelleen kehittää työkykyvalmentajatoimintaa omassa organisaatiossasi. Saat ajantasaiset keinot ja työkalut työkykyhaasteiden taklaamiseksi. Työkykyvalmentaja tukee tietotaidollaan esimiehiä ja osatyökykyisiä löytämään onnistuneita ratkaisuja ja auttaa sujuvoittamaan oman organisaation työkykyprosesseja ja toimintamalleja entistä vaikuttavammaksi ja systemaattiseksi toiminnaksi. Osaavan työkykyvalmennuksen tuloksena työntekijän tilanteeseen löytyy selkeää tukea ja ratkaisuja, jolloin sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköitymisriski vähentyvät.

Valmennusohjelman aikana suoritetaan myös tutkinnon osa lähiesimiestyön ammattitutkinnosta (Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto).

Valmennuksen tavoitteet

  • Osallistujat saavat hyvät käytännön valmiudet tukea osatyökyisten henkilöiden jatkamista työelämässä tai pääsyä uuden työtehtävän/työuran alkuun erilaisten ratkaisujen turvin.
  • Työssä jatkamista ja työhön paluuta tai uudelleen työllistymistä edistävän osaamisen ja työkaluvalikoiman vahvistaminen. 
  • Ratkaisukeskeisen työotteen periaatteiden hyödyntäminen työkykyvalmennuksessa.

Valmennusohjelman toteuttavat Rastor ja Ilmarisen kokeneet asiantuntijat kumppaneineen. Ohjelma sisältää 5 lähiopetuspäivää ja oman työpaikan työkykyisyyttä edistävien toimintamallien kehittämistä sekä vahvistamista. Valmennusohjelman aikana toteutetaan omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä, johon saa ohjausta asiantuntijoilta. Valmennusohjelmassa painotetaan opitun analysointia ja sen kytkemistä omaan tehtäväkenttään sekä tiedon levittämistä omassa organisaatiossa.

Koulutuksen hinta

Koulutukseen on rajoitetusti saatavissa oppisopimuspaikkoja, jolloin kustannus on vain tutkintomaksu 58 euroa (ei alv). Muussa tapauksessa koulutuksen hinta on 1700 euroa + alv 24% + tutkintomaksu 58 euroa (ei alv). Hakeudu PIAN!

Työkykyvalmentaja, Kalajoki

Vahvista osaamista, joka  tuo organisaatiolle lisää työkykyisiä päiviä ja tuottavuutta! Kalajoen toteutuksen esite.