Tuotannon työnjohdon koulutusohjelma

Osaava tuotannon työnjohto tekee tulosta

Tuotannon työnjohdon koulutusohjelmasta osallistujat saavat työkaluja ja toimintamalleja tuottavuuden parantamiseen sekä lisävalmiuksia motivoivaan työnjohtamiseen.

Koulutusohjelman sisällössä on mukana mm. seuraavat teemat:
  • tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja menetelmien käytännön soveltaminen (ongelmanratkaisu, LEAN, 5S, OEE jne.)
  • prosessiajattelu – prosessien laatu ja kehittäminen
  • työntekijöiden motivaation, vastuullisuuden ja työtyytyväisyyden lisääminen
  • talous, työlainsäädäntö ja asiakkuudet
  • liikeidean, arvojen ja strategian merkitys yritystoiminnassa

Koulutusohjelma tähtää Tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Koulutusohjelma on tarkoitettu tuotanto-organisaatioissa päällikön, työnjohtajan tai tiimivastaavan tehtävissä toimiville henkilöille. 

Tuotannon työnjohdon koulutusohjelma

Organisaatioiden tuottavuus on monien päivittäisten pienten tekojen ja isompien päätösten summa. Tutustu esitteeseen!