Järjestöjohtamisen koulutusohjelma

Johtamisen erikoisammattitutkinto – Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Miten tasapainoilla tiukassa taloustilanteessa, miten johtaa järjestöä muutoksessa, miten vastata kasvaviin verkostoitumisodotuksiin ja kuinka tukea henkilöstöä näissä haasteissa siten, että myös itsensä johtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen tulee huomioitua?

Osallistumalla Järjestöjohtamisen koulutusohjelmaan saat uutta osaamista:
  • Järjestötoiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen
  • Itsesi kehittämiseen johtajana – oma johtamisrooli ja itsensä johtaminen
  • Talouden johtamiseen järjestössäsi
  • Muutoksen johtamiseen järjestössäsi
  • Verkostojen hallintaan
  • Järjestö- ja digiviestinnän kehittämiseen 
  • Projektien suunnitteluun ja johtamiseen
  • Jäsentoiminnan ja varainhankinnan kehittämiseen
  • Kuinka myyt ja markkinoit järjestösi

Koulutusohjelmassa suoritetaan joko johtamisen erikoisammattiutkinto tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Johtamisen erikoisammattitutkinto sopii sinulle, joka olet kartuttanut kokemustasi järjestön johtamisesta jo muutaman vuoden ajan. Vastaat yksikkösi tai vastuualueesi toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tutkinto soveltuu esimerkiksi järjestön päälliköille ja asiantuntijoille.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu pienten ja keskisuurten organisaatioiden johtajille, jotka johtavat kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko organisaatiota, sen yksikköä tai tytäryritystä. Tutkinto soveltuu esimerkiksi järjestön toiminnanjohtajille ja pääsihteereille sekä järjestöjohtajille, jotka ovat aiemmin suorittaneet johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Koulutus sopii sinulle, joka olet kartuttanut johtamiskokemustasi jo muutaman vuoden ajan ja haluat kehittää omaa johtamisosaamistasi uudelle tasolle. Koulutusohjelma on kohdennettu järjestötyön tarpeisiin niin, että siihen voivat osallistua eri toimialoilla toimivien järjestöjen edustajat.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 1 500 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Lisätietoja

Koulutusohjelma muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää laajimmillaan 11 koulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle.

Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan jokaisen osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan yhdessä henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaamisesi ja sen pohjalta määritellään koulutuksen laajuus sekä se miten suoritat tutkinnon.