Sujuvuutta työskentelyyn - työtehtävien ennakointi ja organisointi

Eväitä päivittäisen työn hallintaan

Mitä on ajankäytön asenne? Kuinka suuri on työtehtävien ennakoinnin ja suunnittelun merkitys?

Koulutuspäivän tavoitteena on parantaa osallistujan kykyä organisoida työtehtäviään ja parantaa oman työskentelyn sujuvuutta mm. ennakoinnin, asioiden priorisoinnin ja omien toimintatapojen tarkastelun kautta. Päivän aikana perehdytään myös suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn sekä saadaan työkaluja oikeiden tavoitteiden asettamiseen sekä toimintaympäristön muutostilanteisiin.

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat tehostaa oman työskentelyn sujuvuutta ja työyhteisön ajankäyttöä, sekä henkilöille, jotka haluavat voida paremmin ja vähentää työstressiä.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 390 € + alv 24 %.