Vaikuttava ja vapautunut esiintyjä ja viestijä

Kehitä esiintymisen ja vaikuttamisen taitojasi!

Valmennuspäivän mukanaan tuoma esiintymisvarmuus ja vaikuttamisen taito vahvistavat ammattitaitoasi pysyvästi. 

Koulutuspäivän tavoitteena on auttaa osallistujaa tunnistamaan omat vahvuutensa erilaisissa työelämän esiintymis- ja vaikuttamistilanteissa. Koulutuspäivä tarjoaa selkeät, uudet toimintatavat, joiden avulla vahvistat viestintääsi kaikissa tilanteissa. 

Päivän aikana opetellaan tiedostamaan omat sanattomat ja kehonkielen viestit ja näin vahvistetaan myös vastapuolen ymmärtämistä. Koulutuspäivä rakentuu keskustelevasta luennosta sekä runsaista käytännön harjoituksista. 

Päivän keskeisiä aiheita ovat mm.

  • Helppo ja vaikuttava esiintyminen 
  • Sanaton viestintä ja kehonkieli
  • Esiintymisjännityksen selättäminen
  • Vaikuttavan esityksen rakentaminen

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymisen ja vaikuttamisen taitojaan.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 390 € + alv 24 %.