Rastorin Helsingin yksikön koulutustilat siirtyivät Tapiolaan 1.8.2017

Rastorin Helsingin toimipisteen koulutukset järjestetään syksystä 2017 alkaen uusissa koulutustiloissamme Espoon Tapiolassa osoitteessa Revontulentie 7. Uudet koulutustilamme on suunniteltu tukemaan modernia monimuotoista opiskelua.

Uusissa koulutustiloissamme toimivat Markkinointi-instituutti, Rastor ja konserniin kuuluva uusi liiketoimintayksikkö Kasvutoimisto Kairos. Muutos ei koske kevätkauden 2017 koulutuspäiviä.

Oppimista tukevat koulutustilat

Uusien toimitilojemme moderni, monipuolinen ja joustava koulutusympäristö tukee nykyaikaisia oppimistapoja. Tiloissa vaihdetaan sujuvasti luentojen, yhteisöllisyyttä hyödyntävien pienryhmäkeskustelujen ja itsenäistä keskittymistä vaativien harjoitusten välillä. Koulutustilojen kalusteratkaisut ovat helposti muunneltavissa. Tarjolla on erilaisia istuma- ja seisomaratkaisuja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Uusissa koulutustiloissa on tilaa ideoiden ja oivallusten virrata vapaasti. Tunnelma tiloissa on valoisa ja inspiroiva, ja kollegoiden kohtaamisille löytyy luontevia paikkoja. Toivotamme elinvoimaisia ja osaamista kehittäviä oppimishetkiä asiakkaillemme.

Matkalla Suomen parhaaksi aikuiskouluttajaksi

Tunnetut aikuiskouluttajat Markkinointi-instituutti ja Rastor ovat yhdistäneet voimansa vastatakseen yhä paremmin suomalaisen työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin sekä laajentaakseen tarjontaansa valtakunnallisesti. Tavoitteena on rakentaa Suomen paras valtakunnallinen aikuiskouluttaja asiakastuloksilla ja -tyytyväisyydellä mitattuna.

Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry:n ja Rastor Oy:n yhteenliittymän tuloksena on syntynyt merkittävä valtakunnallinen aikuiskouluttaja, jonka yhteenlaskettu liikevaihto on 22,4 M € ja henkilöstömäärä 153. Markkinointi-instituutti ja Rastor palvelevat yritysasiakkaita koko Suomessa. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa.

Konsernin johtoryhmä

Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry:n hallitus on nimittänyt konsernille johtoryhmän 16.1.2017 alkaen.

Toimitusjohtajaksi on nimitetty Toni Berkowits. Hän on aikaisemmin toiminut Markkinointi-instituutin toimitusjohtajana.

Rastorin operatiiviseksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Kirsti Miettinen. Hänen vastuullaan on Rastorissa myös Oulun, Kuopion, Tampereen ja Turun alueyksiköt. Hän on aikaisemmin toiminut Rastorin Helsingin yksikön johtajana.

Markkinointi- ja viestintäjohtajaksi on nimitetty Anne Niemi-Hakala. Hän on aikaisemmin toiminut Markkinointi-instituutin markkinointi- ja viestintäjohtajana.

Myynti- ja asiakkuusjohtajaksi on nimitetty Marko Sarén. Hän on aikaisemmin toiminut Rastorin asiakkuusjohtajana.

Konsernin uuden liiketoimintayksikön toimitusjohtajaksi on nimitetty Marjo Silvo. Hän toimii edelleen myös Markkinointi-instituutissa palvelu- ja kehitysjohtajana.

ICT-johtajaksi on nimitetty Timo Soikkeli. Hän on aikaisemmin toiminut Markkinointi-instituutin ICT-johtajana.

Talous- ja hallintojohtajaksi on nimitetty Ulla Tuomiaho. Hän on aikaisemmin toiminut Markkinointi-instituutin talous- ja hallintojohtajana.

(Kuva: https://goo.gl/images/KQC0GF)