Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - 3D-innovaatio

3d-innovaatio tuotesuunnitteluun, -muotoiluun, tulostukseen ja tuotantoon

Osallistu pääkaupunkiseudulla käynnistyvään 3D–tuotekehitystyön koulutukseen. Koulutuksen kulmakivenä on yrityksen oma kehittämis-, muotoilu tai tuotantoidea, jota osallistuja vie eteenpäin koulutuksen aikana. Kehittämisen kohteena voivat olla tuotteet ja prosessit.

Rahanarvoista osaamista 

 • Miten varmistaa oman yrityksen kilpailukyky? 
 • Miten nopeuttaa tuotekehityssykliä? 
 • Miten saada nopea prototyyppaus osaksi tuotekehityksen ketteriä menetelmiä? 
 • Miten 3D-tulostusta voi käyttää asiakaslähtöisessä tuotekehityksessä? 
 • Miten 3D-tulostusta voi hyödyntää havainnollistamisessa? 
 • Miten parantaa yrityksen tuottavuutta? 
 • Uusimmat trendit 3D-tulostuksessa? 
 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto valtionosuus- eli VOS-rahoituksella! 

3D-tulostuksen mahdollisuuksien ja toiminnan tunteminen on tärkeää tuotanto- ja teollisuusyritysten johdolle sekä suunnittelutoimistojen ja kaupunkisuunnittelun vastuuhenkilöille. 3D-tulostuksen mahdollisuuksien tunteminen ja ymmärrys on rahanarvosta kaikille tuotekehityksestä vastaaville esimiehille ja sekä tuotekehitystehtävissä toimiville asiantuntijoille. 

Opiskelun aikana osallistuja soveltaa opittuja asioita yrityksen tuotteen ja palvelun kehitystyöhön. On tärkeää, että osallistujalla on halu kehittää jotakin uutta tai parempaa. Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu tapahtuu työn ohessa. 

Koulutus soveltuu mm. 

 • Valmistava teollisuus 
 • Suunnittelutoimistot, arkkitehtitoimistot 
 • Tuotantoyritykset, joilla omaa suunnittelua ja tuotantoa 
 • Kaupungit ja kunnat 

 Rastor Oy toteuttaa koulutuksen yrityksille ja laitoksille yhdessä Suomen Pikavalmistusyhdistys - Finnish Rapid Prototyping Association FIRPA ry:n kanssa.